Oljeutskillere

I samarbeid med tyske Graf, leverer BB Produkter utskillere for lette væsker i klasse 1 og klasse 2 i henhold til EN825. Vi kan levere utskillere fra NS3 til NS15, med tilbehør som eksternt slamfang og prøvetakingskum. Sammen med Graf kan BB Produkter hjelpe deg med kapasitetsberegninger.

Oljeutskillere