Produkter

BB Produkter har siden oppstarten i 2003 levert et vidt spekter av produkter til vei, vann og avløp. Vi representerer en rekke produsenter og varemerker, og felles for alle er at de møter eller overgår gjeldende krav og normer til kvalitet og funksjonalitet.

Gategods

Plastrør og deler

Plastkummer

Trykkrør og vannledning

Overvannsmagasin

Overvannsrenner

Isolasjon og geosynteter

Trekkerør og trekkekummer

Oljeutskillere