Overvannsrenner

Stora-Drain overvannsrenner er designet og produsert for å tåle bruk i norske forhold. Felles for alle renner er at de er produsert i polymerbetong.
Dette er et svært stabilt materiale som tåler vær- og temperaturendringer, er lett å tilpasse ved behov og har god slitestyrke. Med en overvannsrenne fra Stora-Drain er du sikret et godt resultat!

Self

/ for gang- og grøntareal

Base

/ for parkeringsplasser og lett trafikk

Optima

/ for trafikkerte områder

Super

/ for håndtering av store vannmengder

Top

/ diskret slisserenne

Tilbehør

Monteringsveilesning