Referanser

Her finner du et utvalg av større og mindre prosjekter hvor vi har levert aktuelle produkter.

GLH Maskin AS - Vannledning Stokke

Leveranse av 420m med Ø160 PE100 SDR11 vannledning med tilhørende sveisedeler. Det er her benyttet 12m rørlengder og elektromuffeskjøter. GLH Maskin AS er utførende entreprenør.

Jar Anlegg AS - Bentsrudveien Holmestrand

Leveranse av 185m3 Graf Ecobloc Maxx-magasin med tilhørende rør og kummer, samt øvrige rør og kummer til spill - og overvann. Jar Anlegg AS i Holmestrand er utførende entreprenør på grunnarbeidet. Vi takker for tilliten og leveransen!

ILC Construction - Festplassen Brunstad

BB Produkter er stolt leverandør av 30 stk kabelkummer i plast, spill - og overvannskummer (hovedsakelig 400 og 425) med tilstøtende rør, toppløsninger og flere andre produkter til prosjektet. Vi er takknemlige for et godt og hyggelig samarbeid med ILC Construction!

Thuegata Horten, Grøteig AS

Nytt uteareal i borettslag i Horten. Vi har her levert 50m med renner og kummer til overvannshåndtering. Kunde og utførende entreprenør er Grøteig AS.

Ski Stasjon, Lørenskog Rørleggerbedrift AS

Levering av trekkekummer og kabelkumlokk. Løsningen som er benyttet er BB trekkekum i Polypropylen, og det er levert både TK-1 og TK-2 kummer. Utførende entreprenør og vår kunde er Lørenskog Rørleggerbedrift AS. Byggherre: Bane Nor.

Vrenja Bru, Stordalen Entreprenør AS

Leveranse av K2-Kan XXL rør, Ø2400 i 12 - og 3 meters lengder. Arbeidet er utført av Stordalen Entreprenør AS for Statens Vegvesen.

Oppdrettsanlegg flekksteinbit, Aminor AS

Leveranse av Ø800 PE-ledning til bruk som inntaksleding til oppdrettsanlegget, med tilhørende belastningslodd. Utførende entreprenør er Terje Halsan AS.

Farmandstorget, Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør

Farmandstorget i Tønsberg har fått et skikkelig løft. Her har vi levert varselheller og sluktopper. Utførende entreprenør er Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS.

Massedeponi Hakadal 2020, Jan Haslestad Graving & Transport

Leveranse av PE-rør i dimensjonene i Ø315, Ø400 og Ø500, med tilhørende sveisedeler og spesialdeler laget på forespørsel. Utførende entreprenør er Jan Haslestad Graving & Transport AS.

Fordrøyningsmagasin Bekkestua – Skollerud Anlegg AS

60 m3 fordrøyningsmagasin, med sveiset membran og utløp til kommunalt anlegg. Anlegget er bygget med Graf Ecobloc Maxx-kasetter. Vi takker Skollerud Anlegg AS for tiliten!