Overvannsmagasin

BB Produkter leverer overvannskassetter fra tyske Graf ™ til infiltrasjon – og fordrøyningsmagasin, med tilhørende kummer og vannregulering.
Vi tegner magasin etter beskrivelse og beregninger, og leverer komplett oppsett med leggeanvisning.

Overvannsmagasin og tilbehør